Verze 3.2.1

 • opravy chyb

Verze 3.2.00

 • aktualizace jádra

Verze 3.1.99

 • technologická aktualizace

Verze 3.1.98

 • v přehledu pohledávek přibyla informace o celkové bilanci jejich příslušenství

Verze 3.1.97

 • pod tlačítkem Nástroje na horní liště přibyla možnost zobrazit číselníky PHM, amortizace, sazeb ČNB, minimální mzdy a státních svátků, číselníky, které se používají pro výpočty v aplikaci

Verze 3.1.96

 • v modulu Advokát je možno v jednom kroku změnit data a částky ve více panelech
 • ve výpočtu konce lhůty se primárně nabízejí nejpoužívanější délky lhůt
 • soudní poplatek, advokátní, notářský a exekutorský tarif je v novém výpočtu nastaven dle předešlého výpočtu
 • je možno pojmenovat panel s výpočtem lhůty
 • Změna ceny elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Zjednodušení výběru vozidla z číselníku v cestovních náhradách

Verze 3.1.95

 • Aplikována změna ve výpočtu nezabavitelné částky od 1.ledna 2023
 • Aktualizace některých výpočtů v modulu Notář od 1.ledna 2023
 • Aktualizace průměrných cen pohonných hmot a sazby základní náhrady za 1 km jízdy dle vyhlášky č. 467/2022 Sb.
 • Aktualizace hodnot minimální mzdy

Verze 3.1.94

 • Změny ve výpočtu tlumočného od 1.ledna 2023
 • Změny ve výpočtu časové odměny znalečného od 1.ledna 2023
 • Změny ve výpočtu soudního poplatku za první zápis do veřejného rejstříku a za změnu nebo doplnění záznamu ve veřejném rejstříku od 15.ledna 2023
 • Aktualizace výpočtu nezabavitelné částky v důsledku zvýšení životního minima nařízením vlády č. 436/2022 Sb.

Verze 3.1.93

 • Přidán modul Osoba zúčastněná řízení, pro výpočet ušlého výdělku, tlumočného a znalečného.

Verze 3.1.91

 • Aktualizace výpočtu denního vyměřovacího základu pro účely nemocenské pro rok 2023