Verze 3.1.75

  • Zjednodušení vkládání úhrad v modulech pohledávek
    • V modulech pohledávek (civilní i daňové) trvala jistá schizofrenie, kdy úhradu bylo možno vkládat dvěma způsoby a uživatelé se často buď pletli, nebo v případě tzv. rychlého vložení úhrady ani nevěděli o dostupných volbách, jako je například možnost opakování úhrady. Tato schizofrenie byla odstraněna a nyní již uživatelé přímo v hlavním okně modulu vidí všechny dostupné vlastnosti vkládané úhrady.
  • Zjednodušení editace existujících úhrad
    • Editace zadaných úhrad se nyní neprovádí v modálním okně, ale přímo v hlavním okně modulu.
  • Možnost hromadného mazání úhrad
    • V případě většího množství úhrad je nyní možné snadno odstranit jejich větší množství najednou.