Verze 3.1.96

  • v modulu Advokát je možno v jednom kroku změnit data a částky ve více panelech
  • ve výpočtu konce lhůty se primárně nabízejí nejpoužívanější délky lhůt
  • soudní poplatek, advokátní, notářský a exekutorský tarif je v novém výpočtu nastaven dle předešlého výpočtu
  • je možno pojmenovat panel s výpočtem lhůty
  • Změna ceny elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad
  • Zjednodušení výběru vozidla z číselníku v cestovních náhradách