Verze 3.1.89

  • Přidána možnost automatického ukládání výpočtů v nastavitelném časovém intervalu
  • Aktualizace REPO sazby ČNB platná od 22. června 2022
  • Aktualizace částky životního minima od 1. července 2022