Verze 3.1.83

  • Odstranění § 12a advokátního tarifu od 1. ledna 2022
  • Aktualizace náhrad za používání motorových vozidel a průměrné ceny PHM od 1. ledna 2022
  • Aktualizace REPO sazby ČNB od 22.12.2021