Verze 3.1.70

 • Možnost sdílet uložené výpočtové sady
  • V rámci jedné licence mají nyní uživatelé navzájem sdílet své uložené sady výpočtů.
  • Pokud uživatel označí složku jako sdílenou, chová se podobně jako sdílený síťový disk- ostatní uživatelé vidí její obsah a mohou do ní ukládat výpočtové sady, u nichž chtějí, aby je viděli ostatní uživatelé stejné licence. Výpočet uložený do síťové složky může přepsat nebo upravit pouze ten, kdo tuto výpočtovou sadu uložil.Podobně lze i v nesdílené složce označit jako novou i konkrétní sadu výpočtů. Opět platí, že ostatní uživatelé tuto sadu výpočtu vidí a smějí ji otevřít, nemohou ji ale odstranit či změnit.
 • Ukončení výpočtu poplatků z prodlení
  • Nově lze k zadanému datu ukončit výpočet poplatků z prodlení.
 • Ukončení výpočtu úroku u civilní pohledávky
  • Nově lze k zadanému datu ukončit výpočet úroku, tedy úročení.
  • Stejně tak lze nově k zadanému datu ukončit výpočet úroků z prodlení.
 • Intuitivnější způsob zadání změny úrokové sazby
  • Pokud se v průběhu úročení (neplatí pro úrok z prodlení) mění úroková sazba nebo i jiné parametry, bylo nutné řešit tuto situaci postupným přidáním příslušenství typu úrok. Toto bylo přepracováno.
  • Byla tedy odstraněna možnost zadání více panelů typu úrok a tato situace se nyní řeší tlačítkem „Přidat změnu sazby“.