Verze 3.1.45

Pohledávky – výpočet poplatků z prodlení

V modulu Pohledávky byl zpracován výpočet úroků z prodlení. Toto příslušenství k pohledávce lze přidat pouze v období od 15. července 1994 do 31. prosince 2016, výpočet se však stále používá.

Možnost duplikovat pohledávku

Byla přidána možnost duplikace pohledávky.

Možnost vyčistit pohledávku

Byla přidána možnost vyčistit pohledávku.

Úpravy v sestavě Cestovních náhrad

Byla upravena sestava cestovních náhrad a to tak, že byly přidány položky datum a Označení vozidla a nově se skrývají sloupce s nepovinnými položkami, pokud nejsou vyplněny.