Verze 3.1.40

  • Změna způsobu výpočtu výše zákonných úroků z prodlení
  • Cestovní náhrady – implementace elektřiny jako druhu „paliva“
  • Aktualizace REPO sazby ČNB dle Věstník ČNB částka 3/2020 ze dne 6. února 2020