Verze 3.1.35

Pohledávky – zobrazení počtu dnů prodlení
V modulu Pohledávky a zobrazení detailních informací o výpočtu dlužné částky se nyní zobrazuje počet dnů, za které je jednotlivý výpočet prováděn.

 

Rychlé přidání úhrady
Jednotlivou úhradu lze nově přidat i bez vyvolání modálního okna.

 

Hromadné vyčíslování úroků
V modulu Pohledávky se nově zobrazují součty úroků, nákladů, jistin, úhrad apod.