Verze 3.1.22

Aktualizace amortizace a cen pohonných hmot

Pro výpočty cestovních náhrad byly aktualizovány náhrady za používání motorového vozidla a průměrné ceny pohonných hmot dle vyhlášky 333/2018 Sb.

Nový typ tiskového výstupu – Sestava

Pro moduly Advokát, Notář, Exekutor, Insolvenční správce, Likvidátor, Soudní poplatky, Cestovní náhrady a Pohledávky (civilní i daňové) byl vytvořen nový typ výstupu názvem Sestava. Jde o rozšíření typu Celkový přehled s mnohem podrobnějšími informacemi.

Nová volba pro Celkové náklady řízení

Na základě připomínek byla přidána nová volba Nastavení/Ostatní/Celkové náklady řízení/Vypočítané panely přidat do CNŘ. Je-li tato volba zatrhnuta, pak se po provedení výpočtu tento automaticky přidá do Celkových nákladů řízení.

Možnost změnit název tisku

Hlavičky tisku byly dosud generovány automaticky a obsahovaly druh tisku a název modulu. Nyní má uživatel možnost hlavičku (název) tisku přepsat a uložit.

Řazení uložených sad výpočtů

Uložené sady výpočtů se doposud řadily pouze dle názvu. Nyní je možno je řadit dle názvu, data vytvoření nebo dle data poslední změny.

Automatické vytváření Náhrady hotových výdajů

Podobně jako u Odměny advokáta, kde lze k odměně advokáta ve volbách zapnout automatické vytvoření režijního paušálu, lze u Odměny při oddlužení v modulu Insolvenční správce zapnout automatické vytváření Náhrady hotových výdajů.