Verze 3.1.20

Možnost „vytažení“ tlačítek „Duplikovat“ a „Přidat“

Možnost duplikovat výpočet byla dostupná pouze v dropdown menu vedle výsledku výpočtu, přidat výpočet bylo lze pouze tlačítkem pod nástrojovou lištou. Na základě připomínek uživatelů nyní uživatel v nastavení možnost „vytáhnout“ tyto možnosti samostatně vedle výsledku výpočtu.

Tlačítko pro tisk v nástrojové liště

Pokud obsahuje výpočet více panelů, musí někdy rolovat dokumentem, aby se dostal k tlačítku pro tisk, které je nad tabulkou celkového přehledu. Na základě připomínek uživatelů bylo proto do nástrojové lišty, která je dostupná vždy, přidán samostatné tlačítko pro tisk a export.

Textový výstup v modulu Advokát

Textový výstup v modulu Advokát na základě připomínek podroben další revizi. Řešilo se zejména nestandardní odsazení jednotlivých položek v případě delších textů, byl zároveň vyřešen problém s chybějícími či špatně pozicovanými interpunkčními znaménky.

Kurzor v názvu tisku

Uživatel má od minulé verze možnost změnit si název tiskové sestavy, tato možnost ale nebyla na první pohled zřejmá. Nyní se tedy v poli pro zadání názvu sestavy zobrazuje blikající kurzor, aby uživatele na tuto možnost upozornil.

Klikatelné řádky v Celkovém přehledu

Pro rychlý přesun na panel odpovídající tomu kterému řádku v Celkovém přehledu sloužilo kliknutí na číslo výpočtu. Na základě připomínek uživatelů je nyní tato funkce vyvolána kliknutím na kterékoliv místo v řádku a číslo výpočtu bylo nahrazeno ikonou, která je identická s ikonou v Celkových nákladech řízení.