Verze 3.1.15

Byl uvolněn produkt Právní výpočty, verze 3.1.15.


Aktualizace amortizace a cen pohonných hmot
Pro výpočty cestovních náhrad byly aktualizovány náhrady za používání motorového vozidla a průměrné ceny pohonných hmot dle vyhlášky 333/2018 Sb.


Nový typ tiskového výstupu – Sestava
Pro moduly Advokát, Notář, Exekutor, Insolvenční správce, Likvidátor, Soudní poplatky, Cestovní náhrady a Pohledávky (civilní i daňové) byl vytvořen nový typ výstupu názvem Sestava. Jde o rozšíření typu Celkový přehled s mnohem podrobnějšími informacemi.


Nová volba pro Celkové náklady řízení
Na základě připomínek byla přidána nová volba Nastavení/Ostatní/Celkové náklady řízení/Vypočítané panely přidat do CNŘ. Je-li tato volba zatrhnuta, pak se po provedení výpočtu tento automaticky přidá do Celkových nákladů řízení.


Možnost změnit název tisku
Hlavičky tisku byly dosud generovány automaticky a obsahovaly druh tisku a název modulu. Nyní má uživatel možnost hlavičku (název) tisku přepsat a uložit.


Řazení uložených sad výpočtů
Uložené sady výpočtů se doposud řadily pouze dle názvu. Nyní je možno je řadit dle názvu, data vytvoření nebo dle data poslední změny.


Automatické vytváření Náhrady hotových výdajů
Podobně jako u Odměny advokáta, kde lze k odměně advokáta ve volbách zapnout automatické vytvoření režijního paušálu, lze u Odměny při oddlužení v modulu Insolvenční správce zapnout automatické vytváření Náhrady hotových výdajů.