Verze 3.1.7

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.7.

Přehled změn:

  • Revize modulu Cestovní náhrady
  • Úprava Celkového přehledu v modulech Advokát, Notář, Exekutor, Likvidátor, Insolvenční správce, Soudní poplatky a Cestovní náhrady
  • Přidání nového tarifu „dle hodnoty věci“ do stromu tarifů v modulu Advokát a nastavení tohoto tarifu jako výchozího
  • Úprava indikace změněných vstupních parametrů výpočtu