Verze 3.1.5

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.5.

Přehled změn:

  • Revize modulu Advokát
  • Revize modulu Notář
  • Oprava funkčnosti nastavení výchozího data výpočtu podle nejnovějšího úkonu
  • Opravy výběru paliva v Cestovních náhradách
  • Ošetření vícenásobného přihlášení uživatele
  • Úprava řazení výpočtů v Celkových nákladech řízení
  • Úprava přidávání výpočetních panelu do Celkových nákladů řízení
  • V modulu Pracovní právo byly doplněny funkce pro vymazání a duplikování výpočtu
  • Úprava zaokrouhlování výstupu výpočtů Pohledávek na dvě desetinná místa
  • Zarovnání číselných hodnot ve výstupech vpravo, nastavení stejného počtu desetinných míst