Verze 3.0.4

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.4

Přehled změn:

  • nová REPO sazba ČNB 1.25% z 3. 8. 2018
  • oprava výpočtu Soudních poplatků – Řízení o úschově
  • oprava výpočtu Soudních poplatků – Ostatní incidenční spory
  • úprava výpočtu Soudních poplatků – Nařízení výkonu rozhodnutí na jinou povinnost
  • oprava výpočtu Náhrady za ztrátu času v modulu Exekutor
  • opravena chyba v tisku Cestovních náhrad
  • ve výpočtu konce lhůty přidána volba zda prodlužovat konec lhůty, připadá-li tento na svátek
  • na domovskou stránku přidán odkaz na uživatelskou příručku
  • jiné opravy